V Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną pt.: „Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach”

dodano: Czwartek, 25/01/2018 10:45


Radomska Rada FSNT NOT organizuje V Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną pt.: „Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach”, która odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia 2018 r. w Domu Technika NOT.

W tym roku głównym celem konferencji jest zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności w lotnictwie, stanem aktualnym oraz prognozami rozwoju lotnictwa w regionach Polski, a także tematyką realizacji koncepcji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Intencją organizatora jest również, aby podczas konferencji nastąpił transfer wiedzy naukowej oraz technicznej pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz nauki, a także między tymi podmiotami a przedsiębiorstwami funkcjonującymi w obszarach związanych z tematyką konferencji.

 Ponadto mamy nadzieję, że tegoroczna edycja przedsięwzięcia będzie wyjątkowa. Chcielibyśmy zaakcentować podczas konferencji doniosły jubileusz 100-lecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego.