Zarząd

Prezes zarządu

prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

Członkowie Zarządu

prof. UTH dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski - Wiceprezes Zarządu

Stowarzyszenie Włókienników Polskich

mgr inż. Stanisław Wójcik - Wiceprezes Zarządu

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

mgr inż. Sławomir Kwiecień - Członek Zarządu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

mgr Paweł Kubicki - Członek Zarządu

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

mgr inż. Mariusz Szymańczak - Członek Zarządu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

inż. Henryk Poręba - Członek Zarządu

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

inż. Stanisław Wietrzyński

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

Członkowie

mgr inż. Bogusław Strzelec

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Hanna Kalita

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Dyrekcja

Dyrektor biura

mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji