Zarząd

Prezes zarządu

Waldemar Fabirkiewicz

Członkowie Zarządu

Marek Grzywacz

Marek Kosmala

dr Andrzej Michalczewski

Henryk Poręba

prof UTH dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Krzysztof Lewandowski

Członkowie

Paweł Kośla

Bogusław Strzelec

Dyrekcja

Dyrektor biura

Joanna Perkuszewska-Warchoł