Laureaci VIII edycji Notowskiej Nagrody Uznania

dodano: Środa, 31/01/2018 08:39


Radomskie środowisko techniczne, skupione przy Radomskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, w trakcie wielu dyskusji uznało za celowe ustanowienie specjalnej nagrody, dla wspierania i promowania postępu technicznego i wyróżniania ludzi go tworzących w regionie radomskim.

Nagroda przyznawana jest w formie Statuetki, Medalu lub Dyplomu uznania w kategorii:

- INNOWACJE; przyznawana za tworzenie nowych rozwiązań i wdrażanie innowacji technicznych w różnej formule, szczególnie w sektorze małych, średnich przedsiębiorstw, instytucji i gospodarstw rolnych.
- NAUKA I OŚWIATA; przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i oświaty na rzecz innowacji i edukacji technicznej.
- AKTYWNE DZIAŁANIE; przyznawana za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz organizacji notowskiej oraz wspieranie postępu technicznego i organizacyjnego w regionie radomskim.
Nagrodę w poszczególnych kategoriach przyznaje Kapituła, powołana przez Radomską Radę FSNT NOT, w składzie 9 osób.
Opracowany został Regulamin przyznawania nagrody, określono kryteria i niezbędne procedury.
          Prawo do zgłaszania osób, zespołów, organizacji, instytucji czy przedsiębiorstw do Notowskiej Nagrody Uznania jest nieograniczone pod warunkiem spełnienia określonych w regulaminie zasad i celów nagrody.

Kategoria Innowacje 
Nagroda I stopnia - Statuetka - mgr inż. Sławomir Sokołowski – nauczyciel w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu
Nagroda przyznana za przekonstruowanie na napęd elektryczny zasilany za pomocą baterii akumulatorów żelowych samochodu osobowego spalinowego Fiat Cinquecento 900 ccm. Po zdemontowaniu silnika spalinowego wraz z jego kompletnym osprzętem został zamontowany w jego miejsce, na specjalnie zaprojektowanych łożu, silnik elektryczny neodymowy szczotkowy prądu stałego o mocy 10 kW pracujący na napięciu znamionowym 72V. Do sterowania silnika /zmiana prędkości obrotowej i mocy/ został zastosowany kontroler PWM typu Kelly 72V/400A/29kW. Baterię akumulatorów trakcyjnych stanowią baterie żelowe połączone szeregowo-równolegle. Przeniesienie napędu na koła przednie zostało zrealizowane przez istniejącą w samochodzie fabryczną skrzynie biegów za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanego do tego celu systemu zawieszenia koła zamachowego wraz z obudową i tarczą sprzęgła, niezależnego od wału silnika elektrycznego w celu jego odciążenia i pozostawienia jedynie do przeniesienia momentu obrotowego. Zasilanie systemów pokładowych /światła, elektronika pokładowa, elektryczna pompa podciśnienia układu hamulcowego/ zostało zrealizowane za pomocą akumulatora żelowego doładowywanego przez baterię słoneczną zabudowaną na dachu samochodu. Wizualizację parametrów trakcyjnych i elektrycznych samochodu realizują: oryginalny fabryczny prędkościomierz z zabudowanym licznikiem km, amperomierz prądu trakcyjnego analogowy 0-300A z bocznikiem, cyfrowy miernik temp. silnika z regulatorem, regulator solarny wyświetlający cyfrowo wartości napięcia i prądu solarnego doładowującego zasilanie systemów pokładowych, licznik energii elektrycznej pobranej podczas ładowania baterii akumulatorów z jednofazowej sieci energetycznej 230V/16A. Samochód został dopuszczony do ruchu, posiada aktualne badania techniczne. Możliwość jazdy z prędkością 80 km/h, baterie pozwalają na pokonanie dystansu
Nagroda II stopnia – Medal - Renata Wiatrak, Artur Wiatrak – restauracja Bolek i Lolek
Nagroda przyznana za opracowanie i wdrożenie w Restauracji „Bolek i Lolek” nowego produktu opartego o własną technologię i recepturę pod nazwą "Lepianki ziemniaczane z baraniną" przy zastosowaniu wysokojakościowych składników naturalnych i produkcji ręcznej. Produkt jest powrotem do smaków dzieciństwa tradycyjnej polskiej kuchni.
Kategoria Aktywna Działalność
Nagroda I stopnia – Statuetka – Józef Bakuła - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
Nagroda przyznana za aktywne wspieranie działalności RFSNT NOT, oraz popularyzowanie postępu technicznego w całym okresie swojej pracy zawodowej i społecznej, inspirowanie młodzieży do udziału w różnych konkursach o tematyce technicznej, wspieranie w obecnej pracy zawodowej wszelkich działań mających na celu propagowanie wiedzy technicznej dla umożliwienia młodym ludziom zakładanie własnych firm. Współpracuje od lat ze środowiskiem Radomskiej Rady FSNT NOT, za co został odznaczony srebrną odznaką NOT.
Kategoria Nauka i Oświata
Nagroda I stopnia – Statuetka - Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu
Nagroda przyznana z okazji jubileuszu 50- lecia szkoły oraz za całokształt prowadzonej działalności dydaktyczno – technicznej. Podkreślić należy, że w ostatnich latach w szkole zostały wprowadzone nowe kierunki kształcenia, jako wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy oraz uwzględnienie zainteresowań uczniów i preferencji rodziców. Są to kierunki- technik informatyk, technik teleinformatyk, od roku szkolnego 2016/2017 technik mechatronik, od roku 2017/2018 technik automatyk.
Ponadto Zespół Szkół Elektronicznych w celu zapewnienia swoim uczniom możliwości praktycznej nauki zawodu nawiązał współpracę z wieloma firmami Radomia, podpisując porozumienia m.in. z firmami DURR, TEKOM Technologia, RADWAG, ITM, Zakładem Automatyki KOMBUD. Owe porozumienia dotyczyły następujących obszarów: wzbogacania bazy dydaktycznej pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych, organizowania dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych (np.: wycieczki edukacyjne), odbywania praktyk zawodowych oraz stałej współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych w celu przekazywania wiedzy o najnowszych osiągnięciach technicznych. Szkoła była organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.
W roku szkolnym 2015/2016 Zespól Szkół Elektronicznych był organizatorem etapu finałowego XXXIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej pod patronatem AGH w Krakowie.
Nagroda II stopnia – Medal - Barbara Czerska – nauczyciel w Zespole Szkół Elektronicznych
Pani Barabara Czerska od lat przygotowuje uczniów do Olimpiady Wiedzy Technicznej prowadząc z nimi zajęcia nieodpłatnie. Co roku jej podopieczni uczestniczą w ogólnopolskim finale olimpiady - w roku szkolnym 2015/2016 w XLII edycji OWT trzech uczniów uzyskało tytuł finalisty. W 2016/17 tytuł laureata OWT zdobył jeden z uczniów Pani Czerskiej. Od wielu lat uczestniczy również w organizowaniu etapu okręgowego OWT przeprowadzanego dla uczniów regionu radomskiego w ZSE w Radomiu. Czynnie uczestniczyła w pracach komisji konkursowej XXXIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej ZSE. Jest współautorką programu nauczania w zawodzie technik elektronik. Bierze czynny udział w tworzeniu programu dla nowo utworzonych kierunków kształcenia w ZSE - technik mechatronik i technik automatyk.
Nagroda II stopnia – Medal - Wojciech Szymański – uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego
Medal został przyznany za wyjątkowe osiągnięcia ucznia tj. wyróżnienie w Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej, Brązowy medal w Europejskiej Olimpiadzie Fizycznej, uzyskanie tytułu Laureata II miejsce w Olimpiadzie Fizycznej, tytułu Laureata X miejsce w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Laureat Olimpiady Informatycznej, wyróżniony finalista konkursu fizycznego Politechniki Warszawskiej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty, uzyskanie bardzo dobrego wyniku w Polsko - Ukraińskim konkursie fizycznym Lwiątko..
Nagroda II stopnia – Medal -Zespół Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu
Nagroda przyznana za całokształt działalności dydaktyczno – technicznej. Uczniowie szkoły biorą udział w wielu branżowych wystawach, targach i konkursach uzyskując liczne nagrody. Wyroby zgłaszane do konkursów, wykonane według projektów uczniów, oprócz oryginalnej formy, kolorystyki i zestawienia materiałów, pokazują niekonwencjonalne rozwiązania technologiczne wyrobów odzieżowych. Modele wyróżniają się pomysłowością, niestandardowymi rozwiązaniami połączeń kolorystyki, tkanin i dodatków krawieckich. Dopełnieniem strojów były zaprojektowane i wykonane w warsztatach szkolnych torebki. Uczniowie wykazali się pomysłowością, a zastosowane skóry i dodatki kaletnicze spowodowały, że torebki były atrakcyjne i niepowtarzalne. Fryzury zaprojektowane i wykonane przez uczniów zdobywały wysokie noty w Konkursach zawodowych, wyróżniały się oryginalnością oraz starannym wykonaniem. Także zdjęcia zrobione przez uczniów szkoły na konkursy fotograficzne odznaczały się wysoką jakością wykonania. Możliwość kształcenia zawodowego w ramach projektów unijnych podnosi rangę szkolnictwa zawodowego i umożliwia rozwój umiejętności zawodowych.
Nagroda II stopnia – Medal - Anna Wolska – nauczyciel w Zespole Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu
Nagroda przyznana za całokształt działalności dydaktyczno - technicznej, wieloletnie, skutkujące sukcesami przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, targach i wystawach branżowych.
Uczniowie pozostający pod opieka Pani Anny Wolskiej zdobyli złote medale na Międzynarodowych Targach w Poznaniu za wyroby odzieżowe, nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach: Ogólnopolski Konkurs na Młodego Projektanta Bielizny Damskiej w Białymstoku, Ogólnopolski Konkurs "Mała Pętelka" w Poznaniu, Ogólnopolski Konkurs Szkół Mody "Kreacje - Prowokacje" w Radomiu, Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży, Ogólnopolski Konkurs Kreowania Ubioru "Sto lat w modzie" w Warszawie.
Nagroda II stopnia – Medal - Mirosława Szewczyk - nauczyciel w Zespole Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu
Nagroda przyznana za całokształt działalności dydaktycznej, w tym za modernizację pracowni warsztatowych, udział w projektach unijnych "Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa". Uczniowie pozostający pod opieką Pani Mirosławy Szewczyk zdobyli złote medale na Międzynarodowych Targach w Poznaniu za wyroby odzieżowe, nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach: Ogólnopolski Konkurs na Młodego Projektanta Bielizny Damskiej w Białymstoku, Ogólnopolski Konkurs "Mała Pętelka" w Poznaniu, Ogólnopolski Konkurs Szkół Mody "Kreacje - Prowokacje" w Radomiu
Nagroda II stopnia – Medal - Piotr Szymczak – wykładowca w Europejskiej Uczelni Społeczno – Technicznej w Radomiu
Nagroda przyznana za całokształt działalności dydaktycznej, głównie za wieloletnie przekazywanie wiedzy zgodnej z kierunkiem kształcenia i obowiązującymi normami budowlanymi i przepisami ustaw w powiązaniu teorii z praktyką opartą na doświadczeniu zawodowym,- aktywne uczestnictwo w działaniach związanych z kształceniem na studiach inżynierskich na kierunku Budownictwo, za czynny współudział w przygotowaniu międzynarodowej konferencji „Budownictwo zrównoważone — pasywne — innowacyjne szansą inteligentnego rozwoju miast".
Nagrodzony jest ekspertem w branży budownictwa drogowego (29.11.2016r. wniósł poprawkę do przedstawianej technologii wzmacniania nawierzchni bitumicznych dróg siatkami z włókien szklanych), za zasadne propozycje zmian przepisów ustawy prawa budowlanego odznaczony srebrnym medalem przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,
w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki uhonorowany Dyplomem przez Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Gospodarki z okazji 25-lecia polskiej transformacji
Nagroda III stopnia – Dyplom - Jędrzej Ganabisiński - uczeń w Zespole Szkół Elektronicznych - Laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2016-2017
Nagroda III stopnia – Dyplom - Paweł Szafrański - uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego - Zwycięzca 43 Olimpiady Wiedzy Technicznej, Finalista Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości w roku 2017 i 2016
Nagroda III stopnia – Dyplom - Tomasz Cheda - uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego - Laureat VIII miejsce w Polsce Olimpiady Fizycznej, uczestnik Europejskiej Olimpiady Fizycznej, Kaon w Polsko - Ukraińskim konkursie fizycznym Lwiątko
Nagroda III stopnia – Dyplom - Andrzej Oreszczuk - uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego - Laureat 65 Olimpiady Fizycznej (11 miejsce), Laureat 64 Olimpiady Fizycznej, Finalista 43 Olimpiady Wiedzy Technicznej, Laureat XXII konkursu fizycznego Politechniki Warszawskiej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Nagroda III stopnia – Dyplom - Adrian Płatos - uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego - Laureat III miejsce w Polsce 43 Olimpiady Wiedzy Technicznej (2017 r.), Laureat X miejsce w Polsce 42 OWT, Finalista XXII konkursu fizycznego Politechniki Warszawskiej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

dodano: Środa, 31/01/2018 08:39 przez: Dorota Gagacka
ostatnia aktualizacja: Wtorek, 20/02/2018 13:21