Kursy: Pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz Zarządca nieruchomości

dodano: Czwartek, 25/01/2018 13:55


Kursy realizowane będą w oparciu o programy edukacyjne Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowane na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika i zarządcy nieruchomości zatwierdzone przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości). Więcej informacji: http://not.radom.pl/

Programy kursów są opracowane przez praktyków rynku nieruchomości, składają się z części wykładowej (60%) i ćwiczeniowej/praktycznej (40%). Podstawą kursu są umiejętności jakie pozyskają uczestnicy, aby spełnić wymagania stawiane przez pracodawców, a przede wszystkim przez klientów, którzy będą korzystać z usług
pośrednictwa czy zarządzania nieruchomościami. Po naszych kursach uczestnicy posiądą kompetencje potrzebne do tworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji z klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu położony będzie również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości. Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN, a tym samym uzyskanie licencji zarządcy, pośrednika nieruchomości PFRN. Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami, Zarządcy Nieruchomości nadawana jest osobom nie posiadającym licencji zawodowej, które posiadają conajmniej średnie wykształcenie oraz:
- odbędą zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Kurs Pośrednika
w Obrocie Nieruchomościami/Kurs Zarządcy Nieruchomości, prowadzony zgodnie z minimum programowym zatwierdzonym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości;
- złożą egzamin przeprowadzany przez organizatora Kursu z wynikiem pozytywnym;
- złożą wniosek w formie elektronicznej o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie
Nieruchomościami/Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN.
Rozpoczęcie zajęć planowane jest na kursie Pośredników 24 lutego 2018 r. na kursie
Zarządców po zakończeniu pierwszego lub jednocześnie (co drugi zjazd).
Zajęcia będą odbywać się w systemie weekendowym (zjazdy sobota - niedziela).
Przewidziane są 4 zjazdy na każdym kursie.
Więcej informacji: http://not.radom.pl/

dodano: Czwartek, 25/01/2018 13:55 przez: Dorota Gagacka
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 25/01/2018 14:05